free responsive website templates

Extension

Dr. Nitin Markandeya - महाराष्ट्रातील पशुपैदास संकरीत की देशी - कृषीदर्शन 16.01.2020

चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी अप्रचलितखाद्य घटक कृषीदर्शन 
 डॉ. विठ्ठल मुंडे

उन्हाळ्यात जनावरांची घ्यावयाची काळजी Dr.Niteen Markandeya

How to rear Lal Kandhari breed of cattle :
Dr.Niteen Markandeya

Pashudhan 2013 : Speaker
Dr. Niteen Markandeya

Dr. Niteen Markandeya
advises on development of Indigenous cows

Suvarna Konkan :
Dr Niteen Markandeya 9th Octomber 2015

Suvarna Kokan :
Dr.Nitin Markandey 5th October 2015

जनावरांसाठी उपयुक्त वन औषधी
Dr. Sudhir R. Rajurkar

जागतिक कृषी महोत्सव २०१६: 
Dr. Sudhir R. Rajurkar